Estada residencial

Tots els nostres centres de la tercera edat es caracteritzen per dur a terme una atenció coordinada, regida per criteris unificats d’actuació. Cada una de les residències, compta amb equipaments totalment adaptats a les necessitats dels usuaris, pensats per a facilitar i fomentar l’autonomia dels mateixos. A més d’ello,també disposen d’àmplies zones de recreació i descans, per mitjà de les quals es pretén oferir un clima de comoditat confort tant als usuaris com a les seues famílies.

Centre de dia

Les nostres residencies de la tercera edat disposen de places per a residents en règim de centre de dia, amb la finalitat d’oferir a les famílies un servici soci- sanitari d’assistència integral per a persones majors. El Centre de Dia oferix a l’usuari els mateixos servicis que la residència per a persones majors però sense haver d’abandonar el seu llar i amb la possibilitat de fer ús del servici de transport que oferix el centre.

Estades temporals

Igualment, Solimar oferix la possibilitat de disfrutar d’estades vacacionals o temporals en qualsevol dels nostres centres per a persones majors, beneficiant-se d’un producte d’altíssima qualitat en emplaçaments privilegiats. Els períodes d’estada poden variar de setmanes a mesos d’acord amb les necessitats de l’usuari.

Recuperació funcional

La Unitat de Recuperació Funcional és un nou projecte de Solimar Geroresidenciales que s’oferix en el seu centre d’Alzira i consistix en un servici especialitzat en rehabilitació perquè els pacients recuperen la mobilitat i independència física. El 90% dels casos resulten reeixits.

Rehabilitació neuronal

La unitat de rehabilitació neuronal està destinada a pacients que han patit un dany cerebral agut i necessiten un tractament intensiu. Esta unitat disposa d’espais polivalents perfectament adaptats, assistència mèdica i infermeria 24h. L’èxit d’este programa es basa en un tractament neurorehabilitador intensiu i interdisciplinari dirigit per professionals especialitzats.