Si desitges treballar en Solimar Geroresidenciales i formar part del nostre equip de professionals, remet-nos el teu C.V. indicant en l’espai reservat el lloc l’ocupació al qual desitges optar en les nostres residències per a ancians situades en la província de València.

Enviament CV


Acceptable file types: doc,docx,pdf.
Maximum file size: 5mb.
D’acord amb el que establix el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, li informem que les dades que ens ha facilitat en el seu currículum seran tractats per GERORESIDENCIALES SOLIMAR S.L., amb l’única finalitat d’incloure-li en la nostra borsa de treball i participar en futurs processos de selecció o atendre futures vacants, tenint com a únic destinatari a la pròpia empresa. Li comuniquem que a partir d’un any des de la recepció del currículum es podria procedir a eliminar la informació que vosté ens ha facilitat, en el cas que es considerara que ja no és vigent per a un procés de selecció de personal. No obstant això, abans del dit termini podrà exercir si ho desitja els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, en els termes legals per mitjà d’un escrit presentat en les oficines centrals o per mitjà de correu electrònic a la direcció info\@solimar.es, adjuntant en ambdós casos fotocòpia del seu DNI donat el caràcter personalíssim de l’exercici de drets que li assistixen. A més, té la possibilitat de presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control competent en matèria de Protecció de Dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades) .»