Qualitat

Solimar Geroresidenciales ha assumit una estricta política de qualitat en els servicis prestats que s’han vist ratificats per diferents entitats externes a Solimar concedint-los diferents certificats en reconeixement per la seua excel·lència.

  Certificat de Qualitat ISO 9001 de l’entitat de certificació alemanya TÜV Rheinland que acredita uns màxims de qualitat.

Certificat de Qualitat UNE centres residencials amb centre de dia o centre de nit integrat de TÜV Rheinland.

Certificat de Qualitat UNE Servici assistencial a domicili de TÜV Rheinland.

Certificat d’Accessibilitat Universal de TÜV Rheinland. Solimar és l’únic grup de residències de la Comunitat Valenciana que ha rebut esta certificació.

Medi ambient

Estem compromesos amb el medi ambient, i encara que la seua activitat no genera a penes desfets que puguen afectar el medi ambient, som conscients que tot suma.

Certificat de gestió ambiental ISO 14001 de TÜV Rheinland. Esta certificació acredita el compromís de Solimar amb el desenrotllament sostenible per mitjà de l’aplicació d’un sistema de gestió ambiental

Certificat Companyia lliure de CO2 que garantix que tot el nostre consum elèctric es fabrica en centrals que no emeten CO2.

Impacte social

Des del naixement de Gero Residencials Solimar en 2002, la busca de l’excel·lència ha sigut l’objectiu prioritari de la nostra organització, i una part important per al seu èxit és ser conscients de la importància de ser una empresa socialment responsable.

Des de Solimar entenem que l’exercici de la nostra activitat genera uns impactes no sols en els nostres residents i treballadors, sinó en les comunitats locals, el medi ambient i la societat en general. Ser capaços de gestionar les nostres activitats sense perdre de vista estos impactes en el nostre entorn suposa un esforç i responsabilitat des de la direcció fins a cada treballador dels centres.

 – Segell “Fent empresa. Iguals en Oportunitats” de la Generalitat Valenciana en reconeixement a l’aplicació de polítiques d’igualtat.

BALANÇ SOCIO-LABORAL en col·laboració amb Ètica Patrimonis EAFI S.L.U”.

Missatge institucional de compromís

Des del naixement de Solimar Gero Residencials SL hem anat desenrotllant i millorant una política de gestió ètica i socialment responsable. Una organització com la nostra en què la seua naturalesa residix a cuidar dels altres, no pot deixar de valorar el seu impacte en el seu entorn social i ambiental i com millorar-ho a través de diferents iniciatives.

Així, doncs, la Gerència de Solimar continua integrant conductes i accions en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.

Per a evidenciar el nostre ferm compromís amb un model de desenrotllament sostenible, Solimar aplica uns elevats estàndards de transparència i se sotmet periòdicament a controls de qualitat, responsabilitat social i gestió mediambiental per empreses especialitzades en la matèria.