Si desitges treballar en Solimar Geroresidenciales i formar part del nostre equip de professionals, remet-nos el teu C.V. indicant en l’espai reservat el lloc l’ocupació al qual desitges optar.

Enviament CV


Acceptable file types: doc,docx,pdf.
Maximum file size: 5mb.
De conformitat amb la llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem de que les dades personals que ens facilita per mitjà de l’enviament del currículum vitae, així com els que si és el cas es generen com a conseqüència de la participació en processos selectius, quedaran emmagatzemats en un fitxer responsabilitat de GERORESIDENCIALES SOLIMAR SL amb domicili en el Passeig de l’Albereda 56 4º pta. 12 46023 València, amb la finalitat de fer-li partícip en els processos de selecció que es desenrotllen en l’empresa a la vista dels llocs vacants o de nova creació que s’originen. Vosté consent, a través de la marcació de la present casella, al tractament de les seues dades amb les finalitats descrites anteriorment. Així mateix, declara l’exactitud i veracitat de les dades que ens proporció.