Consulta les diferents estades que oferix Solimar.

Veure servicis.

Totes les nostres habitacions es caracteritzen per la seua amplitud i il·luminació natural. A més compten amb:

 • Llits d’articulat elèctric
 • Bany propi
 • TV, Wifi i telèfon
 • Control de sistemes d’emergències i alarmes
 • Armari individual
 • Climatització fred/calor

*Les habitacions són dobles, encara que també hi ha disponibles individuals en el cas que ho sol·licite el resident.

Sí, cada centre disposa de cuina pròpia. Els nostres menús són elaborats per personal mèdic i nutricionista i s’adapten tant a les estacions de l’any com a les dietes específiques que precisen els nostres residents.

La nostra treballadora social s’encarrega de realitzar tots els tràmits necessaris per a sol·licitar les ajudes a què es pot accedir:

 • Plaça pública concertada: Servici d’atenció residencial els gastos de les quals són finançats entre l’Administració pública i l’usuari. La quantia que haurà d’abonar el beneficiari es determinarà basant-se en la seua capacitat econòmica.
 • Prestació econòmica vinculada al servici de centre residencial: Prestació econòmica destinada a la cobertura dels gastos del servici residencial. S’establirà en funció del grau de dependència i de la capacitat econòmica de la persona beneficiària, Per a poder accedir es requerix la concessió de Grau II de dependència

Sí, tots els nostres centres disposen d’un servici d’infermeria les 24 hores al dia també d’un professional de la psicología i metge per a atendre els nostres residents

A continuació t’indiquem el llistat d’efectes personals necessaris, encara que en l’ingrés li’ls informarà detalladament.

– Mudes de roba interior completes

– Mitges y/o calcetins – Pijames y/o camises de dormir

– Conjunts de camisa i pantalón/falda còmodes que acostume a utilitzar

– Sabates i sabatilles

– Efectes d’higiene personal: raspall de dents, recipient de pròtesi dental i utensilis per a la seua neteja, pinta, colònia i desodorant baixos en alcohol, gel, xampú, crema corporal hidratant i pasta dentífrica

– Maquineta d’afaitar eléctrica

El nostre Centre de dia és una solució ideal per a totes aquelles persones majors que desitgen continuar vivint en els seus llars, sense renunciar a les activitats terapèutiques tan necessàries per a tindre una bona qualitat de vida. Ací trobaràs més informació sobre el nostre servici de centre de dia.

Sí. L’elaboració dels menús ve determinada per distints professionals, metges, dietistes i el propi gerent. De la mateixa manera, els cuiners, auxiliars i el coordinador de cuina participen en este procés, de manera tots els aspectes, sanitari, dietètic i gastronòmic estiguen contemplats. D’altra banda, el procés de cuina i servici dels menús estan sotmesos a controls periòdics de laboratoris externs

Consulta les diferents estades que oferix Solimar.

Depén de cada un dels centres, li’l detallem a continuació.

CENTRES Nº PLACES PLACES Centre de DÍA
TAVERNES DE LA VALLDIGNA 124
SOLLANA 136
L’OLLERIA 136
GUADASSUAR 136
DAIMÚS 136 20
MASSANASSA 140 60
ALZIRA 122 50

Sí, tots els residents que ho desitgen podran fer ús de la capella i assistir a les celebracions en la mateixa.

El preu s’estipula basant-se en l’estat de salut del resident i grau de dependència del mateix. La nostra treballadora social li informarà sobre tots els detalls respecte d’això.

Hi ha servicis no inclosos en el preu. Per exemple, el servici de perruqueria i podologia, encara que els usuaris podran disfrutar d’estes opcions per un preu reduït

 • DNI i SIP original.
 • Informe mèdic actualitzat i pauta de medicació.
 • Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta del banc.
 • o En cas de tindre segur de decesos, la fotocòpia de la pòlissa del segur i l’últim rebut.
  o Una bossa de neteja (pinta, colònia, raspall de dents o productes necessaris per a la neteja de pròtesi dental, etc.) .
 • Una bossa de neteja (pinta, colònia, raspall de dents o productes necessaris per a la neteja de pròtesi dental, etc.) .
 • Roba còmoda, que usen habitualment, que tinga bona llavada (NO RECOMANEM LA ROBA DE LLANA JA QUE S’ENCOLLIX AMB ELS LLAVATS) i suficients mudes en funció de la necessitat de cada resident. La roba haurà d’estar degudament etiquetada i cosida.

Si, podran fumar en la zona habilitada per al dit fi. No obstant això, el tabac i mistera haurà d’estar custodiat per recepció

Per a afavorir la integració social i el manteniment de la xarxa soci- familiar dels residents, des del centre es recomana i fomenta la realització de visites qualsevol dia. Comptem amb un horari flexible entre les 10:00h i les 20:30h. Es recomana no realitzar visites en els horaris de menjador per a evitar interferir en les menjars, així com en les hores de descans.

Es tracta d’un centre obert, per la qual cosa els residents més autònoms poden entrar i eixir del centre quan vullguen. Els residents més dependents podran realitzar eixides programades acompanyats per la TASOC del centre o acompanyats de familiars o amics

En el cas d’estades permanents se sol domiciliar el compte bancari i es passen els rebuts en els primers dies de cada mes. En un altre tipus d’estades la forma de pagament seria a convindre (domiciliat o per transferència bancària)

El centre compta amb un equip multidisciplinari que acompanya el resident des del seu ingrés per a oferir-li ajuda i orientació en tot moment. Entre els professionals es troben: el servici mèdic i el d’infermeria, que està operativa 24 hores al dia, el TASOC (activitats socioculturals i recreatives, d’estimulació cognitiva, teràpia ocupacional, etc.), psicòleg i treballador social (atenció psicosocial) , fisioterapeuta (rehabilitació diària) , servici mèdic propi i infermeria 24 hores (atenció sanitària 365 dies a l’any) , nutricionista, servici religiós i servici hoteler integral (cuina i bugaderia pròpies)

Els residents també podran comptar amb servicis extraordinaris de perruqueria i podologia si ho precisen.

Els residents autònoms, amb capacitat per a gestionar el seu diners podran disposar de diners en el centre per a gastos extraordinaris. No obstant això, es recomana no tindre grans quantitats de diners.

En cas de visites a especialistes i trasllats mèdics és habitual que siga la família la que s’encarregue de realitzar els acompanyaments. No obstant això, la residència pot prestar este servici, avisant amb antelació, amb un cost addicional